TINH BỘT NGHỆ AGILA

TINH BỘT NGHỆ AGILA  Củ nghệ đã được sử dụng trong cuộc sống từ hàng nghìn năm nay như một loại cây thuốc cho tất cả các  nhu cầu về sức khỏe và ăn uống. Tinh Bột nghệ AGILa được chiết suất 100% từ củ nghệ tươi trồng tự nhiện trên vùng đất Tây nguyên […]